Search

Зголемување на трговската размена: Турција и Северна Македонија целат кон една милијарда долари

Омер Болат, министер за трговија на Република Турција ја посети Македонско турската стопанска комора МАТТО.

Пред присутните Болат истакна дека историските врски меѓу двете земји се засноваат на силни односи и дека се преземаат важни чекори на полето на трговијата и инвестициите.

Нагласувајќи го задоволството што на средбата има можности дополнително да се зајакнат трговските односи меѓу двете земји, Болат истакна дека силните односи на двете земји, врз основа на нивните историски врски, им олесниле да преземат важни чекори во областа на трговијата и инвестициите.

„Во согласност со нашата цел да го зголемиме обемот на трговската размена од 875 милиони долари на 1 милијарда долари во 2023 година, утврдивме проширување на опсегот на нашиот Договор за слободна трговија и фокусирање на трговијата со услуги како патоказ. Покрај тоа, проектите преземени од Турските изведувачи во Северна Македонија вклучуваат инфраструктурни инвестиции и реконструкција на капитални проекти. Се надеваме дека со зголемување на договорните и другите турски инвестиции во Северна Македонија на одржлив начин, тие ќе продолжат да даваат голем придонес за економиите на двете земји“ порача Болат.

Треба да знаете
Последни објави