Search

Импресум

Издавач на порталот 24Инфо

24 ИНФО ДОО Скопје
ул. „23 Октомври“ бр.4
1000 Скопје – Аеродром, Република Македониjа

Email: info@24info.mk

Тел: +389 70 50 50 55

Управител

Владислав Трифоновиќ

Email: info@24info.mk

Главен и одговорен уредник

Бранислав Ѓорѓевски

Email: info@24info.mk

Редакција

Драган Николовски

Надворешни соработници

Зденка Павковиќ
Игор Мицкоски

Треба да знаете
Последни објави