Search

Спасовски: Полицијата со нулта толеранција на сите форми на родово-базирано насилство

Министерот за внатрешни работи Оливер денеска присуствуваше и се обрати на официјалната кампања „Сложувалка” со која и официјално започнува кампањата  16 дена активизирам против розово-базираното насилство, посветена на подигање на свеста за насилството врз жените и застапување за трансформативен пристап за поддршка на институциите,  во  организација на Министерството за труд и социјална политика, поддржана од страна на канцеларијата на УНФПА во Република Северна Македонија и Амбасада на Велика Британија во Република Северна Македонија. 

Министерот образложи дека изминативе години во светот и кај нас, благодарение на националните и глобални напори, во голема мерка се рушеа предрасудите околу родовото насилство, особено насилството врз жените и девојчињата, за што, меѓу другото говори и тенденцијата што сѐ поголем број на жени се охрабруваат и ги пријавуваат случаите на семејно насилство, наспроти податокот дека до пред 5 години само 2% од жените кои доживеале насилство од  партнерот, пријавиле во полиција сериозен инцидент, изјаснувајќи се дека домашното насилство треба да се реши во семејството, „Колку за илустрација, во контекст на полициското соочување со проблемот на семејното насилство, треба да се истакне дека во периодот јануари-септември 2023 година – на ниво на држава беа евидентирани 875 жртви на насилство од кои 678 се жени, сопруги, вонбрачни сопруги, мајки, ќерки…. На овие показатели за истиот период треба да се додадат и 295 жртви на насилство при констатирани и санкционирани прекршоци и 3.776 поплаки против членови на семејството, при што во 2.511 случаи жртвите се жени”, истакна официјални статистики министерот Спасовски.

,,Изминативе години, тргнувајќи од низата нови меѓународни и домашни законски промени, МВР организационо, професионално и стручно се прилагоди кон новите трендови и стандарди во третманот на насилството врз жената, поставувајќи стандардни оперативни процедури кои што опфаќаат еден широк спектар на активности, не само за идентификување и управување со ризиците, туку дополнително и за обезбедување на безбедноста на жртвата во сите фази на полициското постапување. Полицијата јасно ги препознава своето место и улога во целиот тој процес на превенција, заштита и гонење на сторителите на насилство врз жени, семејното и родово базирано насилство. И, секако, нашиот стремеж секогаш треба да биде насочен кон апсолутна институционална и кривично-правна нетолерантност кон оваа појава. Значи, несомнено дека полицијата при справување со формите на семејно насилство постапува „репресивно”, согласно своите законски надлежности.”,истакна   Спасовски.  

На крајот министерот  сублимираше дека вистинската  ефективност во спречувањето на родовото насилство и насилството врз жената ќе ја очекуваме во оној момент кога суштината на нашите активности ќе биде насочена кон целисходен систем на превентивно делување, а во насока на превенирање на родово базираното насилство.

Практично тогаш ќе изградиме нулта толеранција на сите форми на родово-базирано насилство, рече Спасовски цитирајќи ја глобалната тема за оваа година повика да се обединиме во борбата против насилството врз жените и девојчињата и против сите форми на родово базирано насилство, секој ден – сите заедно!

Треба да знаете
Последни објави