Search

Србија од 1 октомври ги зголемува акцизите на нафтените деривати, тутунот, алкохолот и кафето

Владата на Србија на денешната седница го усвои Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за акцизи со кој се предлага зголемување на акцизите за нафтени деривати, тутунски производи и алкохолни пијалоци, кафе за осум отсто.

Овој закон ќе се применува од 1 октомври 2023 година, со одредба дека дел од одредбите се предвидува да се применуваат подоцна од наведениот рок.

Како што се наведува во образложението на причините за донесување на овој закон, со предложеното зголемување на акцизите се очекува до крајот на 2023 година да се зголемат приходите, пред се од нафтени деривати и цигари, за околу четири милијарди динари.

Исто така, беше предложено дека, имајќи предвид дека обемот на производи кои подлежат на акциза во Србија е помал од оној што го бара Директивата за оданочување на изворите на енергија и електричната енергија, дека воведувањето акциза на природниот гас за финална потрошувачка , кое се користи како гориво за возење моторни возила и за греење ќе биде од 1 јануари 2025 година.

Во образложението беше наведено дека кога станува збор за цигарите, моделот на акциза на цигарите, кој предвидува зголемување на конкретниот износ на акцизата на секои шест месеци, се применувал и во претходниот период и е прифатлив од гледна точка на планираните буџетски приходи од акцизата на цигарите, со оглед на тоа што тој приход е во голема мера независен од ценовната политика на производителот, односно увозникот на цигари.

„Истовремено, предложените законски решенија може да влијаат на зголемување на малопродажните цени на цигарите, што може да резултира со намалување на потрошувачката на цигари, а со тоа да се имплементира Рамковната конвенција за контрола на тутунот и да се имплементираат целите на политиката за јавно здравје“, се наведува во образложението.

Исто така, беше посочено дека со овој закон се предлага воведување на нов акцизен производ – никотински ќесички, кои се сметаат за производи за еднократна употреба спакувани во кесички кои содржат никотин или никотински соединенија и други состојки и се исклучиво наменети за орална употреба, а кои се ставаат на пазарот во согласност со нормите пропишани за српскиот пазар.

Имајќи предвид дека овие производи се замена за цигарите и другите тутунски производи, особено кај помладата популација, со овој закон, како што е наведено, се предлага да се оданочуваат со акциза, при што основ за пресметување на акцизата би бил килограм од нето маса на никотински кесички.

Примената на нормите поврзани со оданочувањето на овој производ се предлага од 1 јануари 2024 година.

Треба да знаете
Последни објави