Search

Царина: Што треба да знаете кога примате поштенска пратка со мала вредност од странство 

Пратки со мала вредност испратени од странство од страна на ФИЗИЧКИ ЛИЦА со вкупна вредност до 45 евра по пратка СЕ ОСЛОБОДЕНИ од плаќање на царина и ДДВ (под услов да не се од комерцијална природа).

Пратки со мала вредност испратени од ПРАВНИ ЛИЦА со вкупна вредност до 22 евра, СЕ ОСЛОБОДЕНИ од плаќање царина и ДДВ. Пратката испратена од ПРАВНО ЛИЦЕ со вкупна вредност помеѓу 22 и 90 евра е ослободена од царина, но за истата се плаќа ДДВ.

Овие ослободувања не важат доколку пратката содржи алкохол и пијалоци што содржат алкохол, парфеми и тоалетни води, тутун и преработки од тутун.

За пратките од странство испратени од ФИЗИЧКИ ЛИЦА со вкупна вредност која надминува 45 евра, како и пратки од ПРАВНИ ЛИЦА со вкупна вредност над 90 евра – СЕ ПЛАЌА ЦАРИНА и ДДВ.

Повеќе детали за царинење на поштенски пратки на веб страницата на Царинска управа, на следниов линк: https://www.customs.gov.mk/mali-pratki.nspx

Треба да знаете
Последни објави