Search

Град Скопје: Не е неопходно целосно затворање на кејот во Карпош кај изведба на мостот на Љубљанска

Градот Скопје не смета дека е неопходно целосно затворање на кејот кај изведба на мостот на Љубљанска од страна на инвеститорот и изведувачот.

-Сепак, треба да потенцираме дека во овој проект Град Скопје се појавува само како иден корисник, додека инвеститор на проектот е Влада на РМ, финансиер на истиот е ТАВ Македонија, а изведувач на проектот е ТАВ ТЕПЕ АФКЕН, а како подизведувач е ангажирана компанијата ГРАНИТ АД Скопје. Реализацијата на овој мост е дел од проектот на Владата за промена на намената на средствата од концесискиот договор со ТАВ Македонија, кои требаше да бидат искористени за карго аеродром во Штип и наместо тоа, истите се инвестираат во проекти од локално значење.

Согласно обврските од договорот, Градот Скопје, единствено претставува иден корисник на проектот, што всушност произлегува од законските надлежности за управување со улици во надлежност и во конкретниот случај, ниту се јавува како инвеститор, ниту како финансиер или изведувач. Во конкретниот случај, Градот воопшто не беше консултиран за затворање на кејот и спортско рекреативната патека и истото е сторено од страна на изведувачите.

Техничките решенија мора првенствено да обезбедат безбедно и сигурно движење на кејот и Градот Скопје не смета дека е неопходно целосно затворање на тој потег на кејот. Сметаме дека, водејќи се од приоритетот за безбедноста на граѓаните, треба да се разгледаат повеќе технички издржани решенија од инвеститорот и изведувачот, со кои би се излегло во пресрет на барањата на граѓаните, велат од Град Скопје.

Здружението за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ Скопје поднесе петиција против затворање на Кејот во делот на Карпош поради изградба на мост.

Треба да знаете
Последни објави