November 26, 2021 21:03
Економија Магазин

HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2021 е отворен за фотографии на глобалнониво и нудиголеми награди 

Популарниотгодишеннатпревар за фотографија на Huawei – NEXT-IMAGE Awards 2021, повторно е отворен за фотографии и видеанаправени со уредите на Huawei, до 30 ноември. Темата на годинешното издание е“BetterTogether(Заедносмеподобри)”, а наградите вбројуваатнад 70 парични и материјалнинагради. Huawei NEXT-IMAGE Awardsе најголемиотнатпревар во фотографијанаправена со паметнителефони,во светски рамки, со над 2 милиони фотографии и видеадоставени од неговотоосновање во 2017 година до сега*. Со едноставниуслови и атрактивни награди, петта година по ред, фотографи од целиот свет, аматериипрофесионалци, можат да господелатсвојотпоглед на светот со љубителите на оваауметност.

Жири 

Победниците на NEXT-IMAGE Awardsсе избрани од тимексперти за фотографија од различниземји, со разновидникреативни профили. Меѓу нив се канадскиот фотограф за екстремниспортови, Рубен Крабе, британскиотуметничкикритичар, Карен Смит и францускиоттелевизиски и радио продуцент, Оливер Сиабодо. Жирито исто такавклучувавизуелниуметници со лично искуство во освојувањефотографски награди, од Пулицер до минатогодишнитеNext-ImageAwards, како и Ли Чанџу, потпретседател на ConsumerStrategyMarketingDept во HUAWEI ConsumerBusinessGroup.

 Награди

 HuaweiNext-Image Awardsтрадиционалнонудат богат фонд за награди – парични и материјални. Наградатаза “Фотограф на годината”ќе биде доделена на 3 учесници, под иметоNEXT-IMAGE CREATIONбонус од 10.000 американскидолари. Уште 27 учеснициќедобијат по 1.000 долари. Наградите вклучуваат и 30 паметничасовнициHuaweiWatch 3. Жирито, исто така, ќеодреди 10 добитницинаStudentFocusAward, на возраст од 18 до 24 години, кои ќедобијатпаметен телефон Huawei P50 и NEXT-IMAGE CREATION бонус од 1.000 долари.

 Како да учествувате?

Само посетете јавеб страната:https://gallery.consumer.huawei.comи следете ги наведените чекори за да ја поставите вашата фотографија или видео во соодветнатакатегорија.

10 категории, 10 уникатни погледи на убавината на светот

 Huawei гиохрабруваучесницитедагоистражуваатсветотодразличниперспективи, формати и услови. Затоа, натпреварот е поделенна 10 тематскикатегории, штогоправатуштепоинтересен. Категориитесе: Portrait, Monochrome, Colour, Snapshot, Night, Telephoto, Super Wide Angle, Super Macro, Story Creator,Storyteller.Овиекатегории, истотака, јапоттикнуваатупотребатанапредностите на Huawei паметнитетелефонивообластикакоштосефотографирањеприслабаосветленост и навечер, макрофотографија, фотографијаоддалечина, снимкисоширокаголипортрети.

Жирито ги очекува вашите фотографии и видеа, до 30 ноември, налинкот: https://gallery.consumer.huawei.com