October 1, 2020 08:44

Автор : Filip

Македонија

Премиерот Заев по повод Денот на Бошњаците: Бошњаците се нераскинлив дел од богатството во нашата мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална држава и се исклучително драгоцен сегмент во концептот „Едно општество за сите”

Filip