Search

ИСОС со серија средби со сметководителите во земјата ќе ги јакне професионалните стандарди  

Од денеска до 28 ноември, управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) започнува серија средби со членовите на подружниците на Институтот ширум земјата. Целта на ваквите средби е, преку директна комуникација со професионалните сметководители, да се потврдат досегашните и да се утврдат идните чекори на патот кој води кон натамошно унапредување на сметководствената професија во земјата и нејзино издигнување на исто рамниште со земјите во регионот, со земјите членки на Европската Унија и останатите развиени земји во светот.

„Овие средби се одлична можност да се потсетиме на значењето од доследно имплементирање на законските прописи и принципите за интегритет, објективност, компетентност, доверливост и професионално однесување, како основен предуслов за натамошно јакнење на професијата сметководител во нашата земја. На тој начин сите заедно ќе обезбедиме знаењето и трудот на професионалните сметководители повеќе да се вреднува и истовремено да се елиминираат нелојалната конкуренција и работата во т.н. сива зона – појави кои сеуште се присутни и нанесуваат штета на целата професија“, изјави претседателката на ИСОС, Весна Прентоска.

Серијата средби со членовите на подружниците на Институтот започна во Тетово, а ќе продолжат и во Велес, Струмица, Штип, Прилеп, Битола, Куманово и Скопје.

ИСОС e професионално здружение, основано согласно Законот за вршење на сметководствени работи, кое обезбедува организирано делување и застапување на интересите на повеќе од 8000 сметководители и овластени сметководители во нашата земја.

Треба да знаете
Последни објави