ДЗР ги објави ревизиите за Агенцијата за филм

Државниот завод за ревизија ги објави Конечните ревизорски извештаи за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија (2 сметки).

Линк до објавените конечни ревизорски извештаи:

https://dzr.mk/mk/230525-revizija-na-regularnost-2022-agencija-za-film-so-prodolzhena-revizija-na-drushtvo-za-filmski

Треба да знаете
Последни објави