Апелациското подрачје Штип би можело да остане без судии и обвинители

Судии и обвинители фалат во апелационото подрачје на Штип, заклучил министерот за правда Никола Тупанчески, по денешната посета на Апелациониот суд во Штип

– Недостатоците се однесуваат на бројот на вработени судии, обвинители, бројот на предмети на кои работата судиите и јавните обвинители и дојдовме до заклучок дека навистина ќе треба под итно, ургентно, прмптно да се реагира. Во меѓувреме практично апелационото подрачје во Штип останува без голем број на судии во таа апелациона инстанција – вели Тупанчески.

Доколку не се стигне до крајот на годината да се најде решение со недостигот на судии и обвинители, ќе се соочиме со ситуација каде огромен број предмети кои ќе застарат.

Треба да знаете
Последни објави