November 30, 2020 11:36
Македонија

Јована Тренчевска е именувана за в. д. директор на Државниот инспекторат за труд

Јована Тренчевска е именувана за вршител на должност директор на Државниот инспекторат за труд.

Инаку Тренчевска во 2012 годинаМагистар по социолошки науки, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филозофски факултет, Институт за социологија

1994 година-Дипломиран социолог, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Работно искуство

2018   Раководител на одделение за родова еднаквост,Сектор за еднакви можности, Министерство за труд и социјална политика

2003-2018 Советник за родова еднаквост, Сектор за еднакви можности, Министерство за труд и социјална политика

2000-2003 Координатор на ресурсен центар за унапредување на родовата еднаквост, Организација на жени Струмица, Програма на Македонски центар за меѓународна соработка

1992-2000 Семико, ДООЕЛ Струмица