October 1, 2022 13:45
Балкан

Јанев: Корупциската средина во Бугарија ни го урива меѓународниот авторитет, политичкиот систем и демократијата

Корумпираната средина во Бугарија не само што го меѓународен авторитет на државата, туку го поткопува и политичкиот систем, темелите на демократијата, правејќи ја нефункционална и неефикасна. Тоа го нагласи бугарскиот технички премиер Стефан Јанев на состанокот на Советот за безбедност.

Не можеме да имаме стабилен политички систем, просперитетна економија или функционален социјален систем без да ги решиме основните проблеми со корупцијата, додаде Јанев.

Тој посочи дека за таа цел е потребно да се консолидираат националните напори за негово искоренување и додаде дека тоа не може да се случи без сериозна промена во работата на бугариските – обвинителството, судството и сите агенции за спроведување на законот, што според премиерот повикани да го наметнат законот, но за кој денес е тешко да се каже дека се справуваат со нивните главни функции и задачи, како и со очекувањата на бугарското општество за правда.

Министерството за финансии на САД воведе санкции против неколкумина Бугари и 64 компании, поради што Јанев коментира дека ова е сериозен сигнал дека корупцијата во Бугарија има длабоки корени во политичкиот и економскиот систем на земјата и дека проблемите и последиците во овој поглед се веќе надвор од границите.

– Исклучително алармантно и понижувачки е да се примаат информации однадвор за постоење на сериозни коруптивни практики, против кои надлежните државни органи досега не презеле ништо. Досега овие тела не само што беа неефикасни и бескорисни, туку и во нашето општество постои сомневање дека тие го катализирале развојот на коруптивната средина, рече техничкиот премиер на Бугарија.

Покрај тоа, структурите во системот на заштита на националната безбедност, кои според законот требаше да работат во согласност со принципите на политичка неутралност, дејствуваа во пристрасна, политичка смисла, со соодветни последици во овој поглед, рече премиерот.

Тема на состанокот беше „Тековните ризици и закани по системот за заштита на националната безбедност.