April 3, 2020 20:01
Македонија Општини

Трпковски: На граѓаните на Сопиште им ветувам достапност и време во решавањето на проблемите

Стефче Трпковски градоначалникот на општина Сопиште вели дека на граѓаните на оваа општина им ветува достапност и време во решавањето на проблемите кои се во ингиренции на нивната општина. Објаснува дека има одлична соработка со АФЗРП,Бирото за регионален развој,Скопски плански регион и Светска банка.

Две години откако сте на функцијата градоначалник. Што беше планирано за овој период, а што е остварено?

Беше планирано да работиме со својот буџет а се оствари нашиот буџет да биде основ за работа на Министерството за внатрешни работи.

Каква е соработката со централната власт?

Имаме одлична соработка со АФЗРП,Бирото за регионален развој,Скопски плански регион и Светска банка.

Колку новите обврски ви оставаат простор за приватниот живот? 

Приватноста не е битна.

Што им ветувате на граѓаните за следниот период и дали ќе се кандидирате на следните избори?

На граѓаните им ветувам достапност и време во решавањето на проблемите кои се во ингиренции на општина Сопиште како и исполнување на програмата.

Валентина Ангеловска