August 25, 2019 22:30
Скопје

Трета јавна анкета за ДУП Градска четврт Ј20 – Блок 04 во Општина Кисела Вода

Трета јавна презентација и анкета по  предлог ДУП  Градска четврт Ј20 – Блок 04, се одвиваше во просториите на Општина Кисела Вода. Границите на опфат на оваа градска четврт со површина од 35,40 ха се протегаат на:

– североисток : по собирните улици „Антон Попов” и „Димо Хаџи Димов”;

– југоисток: границата започнува да се движи по сервисната улица „Мариовска”;

– југозапад: по сервисната улица „Милан Мијалковиќ”;

– северозапад: границата по сервисните улици „Пржино” и „Наум Охридски”;

– север: границата се движи по сервисната улица „ Павел Шатев”.

Најпрво пред претставници од институции и претпријатија, а потоа и пред граѓаните, жителите од овој дел на градот, планот беше стручно објаснет од страна на планерската куќа која го изведува урбанистичкото решение. Беа изнесени конкретни прашања и забелешки, беше побарано и добиено стручно мислење околу извесни идеи, како и информација за досега прифатените сугестии од страна на Општина КиселаВода, Град Скопје и Министерството за транспорт и врски. За одредени забелешки, пак, им беше дадено образложение зошто не се прифатени во сега понуденото  предлог решение. Ваквата анкета се спроведува со цел Деталниот Урбанистички План да биде направен по мерка на граѓаните и да одговара на нивните реални потреби, а воедно да ги задоволува и сите законски предвидени критериуми. Токму затоа, и забелешките од денешната средба, заинтересираните можат да ги достават преку анкетни ливчиња кои се достапни во просториите на нивните урбани заедници, У.З.,,Црниче”, (ул.Наум Охридски бб), У.З.,,Пржино” (Милан Мијалковиќ бб) и У.З.,,Бирарија” (Томе Арсовски бр.49/8), секој работен ден од 7-15 часот, се до 14 февруари.

Воедно, таму е изложен и предлог Деталниот урбанистички план за Градска четврт Ј20 – Блок 04, но истиот е достапен и на веб страницата на Општина Кисела Вода.

Нови вести

Весела атмосфера на „Три круши” со Кузмановски, Спасовска и Силви бенд

Daniela

Повеќе концерти во рамки на „Културно лето” во Општина Кисела Вода

zane

Александар Ѓорѓевски: Градиме по план, продолжува реконструкцијата на клучни сообраќајници во Ѓорче Петров

zane