August 8, 2022 19:01
Македонија

Тренчевска: МТСП презема активности за зголемување на бројот и квалитетот на згрижувачките семејства

Министерството за труд и социјална политика (МТСП) преку законски решенија, стратегии, програми и активности работи на создавање на услови за секое дете да расте и се развива во средина блиска на семејната. Правилниот избор на формата на заштита на децата без родители и родителска грижа им овозможува на децата развивање во здрави личности кои ќе треба да ја понесат одговорноста како возрасни лица подготвени за иднината, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска.

Министерката синоќа присуствуваше на кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!” во Битола, каде се осврна на политиките и преземањето на конкретни активности на Владата и Министерството во насока на унапредувањето на детската заштита.

Целта на кампањата која започна од почетокот на јуни, е подигање на свеста за значењето на згрижувачките семејства и нивната улога во општеството.

-Министерството спроведувајќи го процесот на деинституционализација има преземено низа активности за развој на оваа форма на заштита преку донесување на законски и подзаконски акти, упатства и програми за работа, како и обуки на стручните работници во насока на зголемување на бројот и квалитетот на згрижувачките семејства, рече министерката.

Тренчевска напомена дека во полето на развој и унапредување на услугата сместување во згрижувачко семејство се прават напори да се прошири мрежата, да се подигне квалитетот на грижа во постоечките згрижувачки семејства и да се развијат специјализирани згрижувачки семејства.

Таа се осврна и на воспоставувањето на Центрите за поддршка на згрижувачки семејства кои ја промовираат услугата згрижување во семејство, подготовка, проценка и обука на идни згрижувачки како и да ги следи и дава поддршка на постојните згрижувачки семејства.

-СОС Детско село кој е наш долгогодишен партнер во грижата за децата без родители и родителска грижа. И сосема природно е да се вклучи во овој процес преку воспоставување на Центар за поддршка на згрижувачки семејства во рамките на установата, рече министерката.

Како што информираше, за оваа услуга Министерството за труд и социјална политика склучи договор со СОС Детско село за финансиска поддршката на 60 згрижувачки семејства.

На ниво на држава, воспоставени се три центри за поддршка на згрижувачки семејства, тоа се центрите при СОС Детско село, Детскиот дом „11 Октомври” – Скопје и Домот за доенчиња и мали деца во Битола. Во моментот во државата има 327 згрижувачки семејства во кои се сместени вкупно 559 корисници.

Кампањата е во организација на СОС Детско село, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности, Центрите за поддршка на згрижувачките семејства, Центрите за социјална работа и локалната власт.