August 13, 2020 22:15
Економија Македонија

Струјата поскапува за 7,4 отсто, останува ефтината тарифа

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која одобри регулиран максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. Со оваа одлука просечната цена на електричната енергија на универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ се зголемува за 7,42%.

„Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги направи сеопфатни и детални анализи  на податоците доставени од енергетските компании за изминатата нетипична година поради пандемијата со COVID-19. Анализите укажуваат дека има отстапување на остварената потрошувачка на електрична енергија во однос на  проектираната како резултат на  намалувањето на економската активност на индустриските капацитети, што предизвика и намалување на  приходите  на енергетските компании. Во однос на цената на електрична енергија, согласно моделот на пазарот на електрична енергија којшто произлегува од Законот за енергетика* Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги втора година по ред не ја утврдува цената на електричната енергија произведена во ЕСМ.

Со оглед дека пазарот на електрична енергија на големо е целосно либерализиран, ЕВН ХОМЕ ја обезбедува електричната енергија за потребите на малите потрошувачи и домаќинствата преку јавен повик. И оваа година најголемиот дел од потребната електрична енергија се обезбедува од ЕСМ, како најповолен понудувач на јавниот повик, додека мал дел согласно одредбите од Законот за енергетика* се обезбедува од повластените производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.  РКЕ ја одобрува крајната цена на електричната енергија во која се пресметани и трошоците на МЕПСО за пренос на електрична енергија, Електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија, МЕМО за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, како и трошокот за набавена електрична енергија. Со сите овие елементи просечната крајна цена е корегирана за 7,42% или за досегашна сметка од 1500  денари ќе има  зголемување од околу 100 денари. Евтината тарифа останува на располагање на граѓаните во интервалите кои се и денеска на сила преку ден и навечер.„ изјави Марко Бислимоски претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

ЕВН Хоме е универзален снабдувач, кој има обврска да обезбеди електрична енергија за сите домаќинства кои го немаат променето снабдувачот.

Оваа година Електрани на Северна Македонија, производител на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет, е должен на универзалниот снабдувач да му понуди на продажба најмалку 75% од неговите вкупни годишни потреби од електрична енергија, во согласност со правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач,

Поскапување на струјата побарале сите електро-енергетски компании заради проблемите што ги предизвика кризата со коронавирусот Ковид-19. ЕСМ, додаде, има намалување на приходите од продажба на вишоци на електрична енергија од 17 милиони евра, а МЕПСО намалување на приходите од 11 милиони евра.