August 23, 2019 17:59
Економија

Стартуваа три мерки за подобрување на конкурентноста на деловните субјекти

Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2019), Министерството за економија на ден 08.02.2019 година на својатa веб страна www.economy.gov.mk ги објави следните три јавни повици:

–  Јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија  – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар;

– Јавен повик за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија за 2019 година;

– Јавен повик за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во Република Македонија за 2019 година.

Ги покануваме сите трговски друштва и здруженија заинтересирани за аплицирање да ја посетат веб страната на министерството за економија: www.economy.gov.mk, за да се запознаат со условите за аплицирање, потребните документи за аплицирање, висината на надоместување на трошоците и рокот за доставување на барањата.

Нови вести

Железници Транспорт: Во тек се преговари за обнова на возниот парк

Daniela

Тутунскиот комбинат АД Прилеп годинава ќе ја заврши за прв пат со добивка

Daniela

Во јуни 86,4 проценти од потрошената струја од домашно производство

Daniela