Македонија

Седници на две собраниски комисии

Во Собранието на Република Северна Македонија денеска седници ќе одржат Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија.

На дневниот ред на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците се Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители, во прво читање и за Годишниот извештај на Народниот правобранител за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2018 година.

Единствена точка на дневниот ред на седницата на Законодавно-правната комисија, пак, ќе биде расправата за Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители, во прво читање.