February 3, 2023 10:54
Македонија

Седница на собраниската Комисија за европски прашања

Во Собранието денеска седница ќе одржи Комисијата за европски прашања.

На дневен ред пред членовите на Комисијата се Предлогот законот за заштита на потрошувачите, Предлог законот за техничките барања за производите и оцена на сообразност, Предлог законот за финансиска инспекција во јавниот сектор, како и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола и предлог на закон за зоотехника.