December 9, 2022 14:30
Македонија

Свечено отворање на Центарот за дигитализација во Државниот архив (во живо)

Во Државниот архив со Скопје свечено отворање на Центарот за дигитализација во рамки на Одделението за средување и обработка на архивски материјал – османлиски период, чие опремување е донација на Турската агенција за соработка и координација (ТИКА).