Тоа е форум за соработка и има за цел да се фокусира на одржливиот развој и заштитата на животната средина во регионот околу Северниот пол.