February 25, 2021 08:04
Економија

Продолжува солидниот раст на месечна и годишна основа на депозитите и на кредитите во текот на декември 2020 година

Во декемвриВкупните депозити се зголемија за 3,0% на месечна основа. На годишно ниво, вкупните депозити се повисоки за 5,9% под влијание на растот на депозитите кај двата сектора, поизразен кај секторот „домаќинства”. Вкупните кредити забележаа месечен раст од 1,1%, а во споредба со истиот период од претходната година, вкупните кредити се повисоки за 4,7%. Растот е резултат на зголемено кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства”.

 Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

http://nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2020/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2020_dekemvri_mk.pdf

The Daily Life of the Immortal King Episode 15 at website https://animefreak.ws my hero academia season 4 animefreak

Peach Boy Riverside Episode Preview at website https://crunchyrollfree.com. See more crunchyroll free account 2020