August 14, 2022 08:39
Економија Македонија

Презентација на ефектите од странските директни инвестиции во ТИРЗ во изминатите 10 години

Директорот на Дирекцијата на ТИРЗ Јован Деспотовски денеска ќе ги презентира резултатите од сеопфатната анализа на ефектите од странските вложувања во технолошко индустриските развојни зони во изминатите 10 години, што првпат ја спроведе ТИРЗ.

-Големата анализа опфаќа повеќе параметри, како вкупни приходи, број на вработени, продуктивност, плати, уплати во Буџетот, нето приходи, и поврат на инвестиции. Анализата, меѓу другото, покажува дали државата и инвеститорите имаат бенефит од вложување во зоните, кои се научените лекции и кои се идните правци за новата македонска развојна економија, велат од ТИРЗ.