Скопје

Поставување на 21 огрлица на ул. „Христофер Жерафович“

ЈП Водовод и канализација – Скопје продолжува со активности за обновување и подобрување на водоводната мрежа во град Скопје. Имено по поставување на новата водоводна мрежа на ул. „Христофер Жерафович“ во должина од 837.15м, тековно се изведуваат работи за комплетирање на истата.

Во тек е поставување на 21 огрлица во должина од 300м, на големина на цефка Ф80мм на дел од ул. „Христофер Жерафович“, крак 6.