February 28, 2020 03:36
Живот

Погледнете кога ќе биде 11:11 на часовникот – Еве зошто

Погледнете кога ќе биде 11:11 на часовникот – Еве зошто

Ако на дигиталниот часовник или пак компјутерот забележите  дека часовникот покажува 11:11 тоа значи дека е вистинско време  да замислите желба. Во овој миг моќта на вашата желба се преклопува со енергијата на четирите единици.
Некогаш луѓето веруваа  дека ако се појават четири единици – ангелот дошол  на тоа место.
11- симбол на духовна чистота, чиста свест.
11:11 – двоен број со моќно влијание. Ако често го забележувате тие навестуваат дека  во вашиот живот работите ќе се средат токму онака како што од се срце посакувате. Чисто, уредно, апсолутно идеално време за правење нови планови.
Исто така, оваа бројка може да се разгледа како клуч за отворање на потсвеста, нашиот генетски кодирано сеќавање за тоа дека сме души, кои тука на Земјата имаат физичко искуство, а не физички суштества кои прибегнуваат кон духовни искуства.
Симболот 11:11 многу одамна бил кодиран во банката на нашата клеточна меморија.
Човечката ДНК, нашето генетско сеќавање, кодирана е така што во одредено време и на одредена фреквенција го покренува механизмот на делување на нумеричкиот код. Ако често го гледате 11:11 тоа значи дека сте го забележале својот нумерички код  и вие во исто време сте активирале нешто во вашите ДНК кодови, по што  таа бројка ќе почне постојано да ви се  појавува пред очи се додека не ја добиете пораката дека е време да  го средите живото и да тргнете понатаму.