Македонија

Од понеделник кампања за поголема информираност на граѓаните за бесплатната правна помош

Граѓаните се малку информирани за бесплатната правна помош што можат да ја добијат од државата за имотно-правни спорови, должничко-доверителски односи, за прашања од пензиско и инвалидско осигурување, за застапување жртви на семејно насилство, за остварување  социјална помош, за спорови со осигурителни компании, но и за други потреби.

За да се информираат ранливите категории граѓани, кои имаат потреба од ваква помош од 26 октомври ќе почне да се спроведува кампања, при што ќе биде промовирана нова веб страница изработена од Делегацијата на Европската унија во соработка со Советот на Европа и Министерството за правда.

Ирена Цуцулоска Јакимовска виш раководител на проектот „Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во С.Македонија”, кој е дел од програмската рамка на ЕУ и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и за Турција” на денешниот брифинг со новинарите посочи дека информативни материјали ќе бидат изготвени за пошироката јавност, во кои ќе се објасни како се процесуираат барањата за бесплатна правна помош и кои фактори се земаат предвид во одлучувањето.

Исто така ќе биде изготвена и промотивна алатка за информирање на јавноста за адвокатите и невладините организации кои даваат правни услуги гарантирани со Законот за бесплатна правна помош (ЗБПП).

Законот за бесплатна правна помош почна да се применува во октомври минатата година. За период од шест месеци, односно заклучно со јуни годинава, до Министерството за правда биле доставено околу 130 барања за бесплатна секундарна правна помош. Од пристигнатите барања, 71  се одобрени, а 29  се одбиени поради неисполнување на услови, а останатите се во постапка.

Најчесто барањата за бесплатна правна помош, како што рече портпаролот на Министерството за правда, Владимир Делов, се однесуваат на семејни прашања, развод на брак, имотно-правни прашања и прашања од работен однос.

-Државата ги покрива сите трошоци поврзани со бесплатната правна помош,  адвокатот, судските трошоци и вештачењата. Не постои одреден лимит до кој што државата ја покрива бесплатната правна помош, што не е случај со други европски држави, рече Делов.

Министерството за правда за оваа намена располага со буџетот од 5.000.000 денари.

Доколку едно лице побара бесплатна правна помош треба да исполни одредени услови. Еден од условите е доколку барателот живее сам неговиот месечен приход да не е поголем од утврдената минимална плата, ако живее во семејство – вкупниот приход да не биде поголем од минимална плата зголемена за 20 отсто од минималната плата за секој член поединечно. Тоа значи доколку минималната плата е 15.000 денари плус 3.000 денари или вкупно 18.000 денари месечен приход, ако се двочлено семејство, или 21.000 денари за трочлено семејство, 24.000 за четиричлено семејств, итн. При тоа,  како приход не се смета надоместок за помош и нега од друго лице, родителски додаток за дете, детски и посебен додаток, додаток заради посебни потреби, надоместок на плата за скратено работно време, итн.

Исто така, барателот на правна помош не треба да има повеќе од еден станбен објект или стан во зграда, да нема повеќе во сопственост од една или повеќе физички поврзани парцели со вкупна површина од 300 м2 во Скопје, 500 м2 во другите општини, односно една или повеќе парцели со вкупна површина не поголема од 5000 м2 во рурални средини, и едно моторно возило до 1200 кубни сантиметри.

4Anime anime online: Watch Black Clover Episode 169 (https://4anime.biz/m/rm86/ep-169)

AnimeFreak anime websites: Watch Attack on Titan Season 2 (Dub) Episode 8 (https://animefreak.ws/m/9jXL/ep-8)