August 10, 2022 21:50
Скопје

Муцунски: Со поставување на фотоволтаици во сите 8 основни училишта ќе се зголеми енергетската ефикасност, проектот ќе се реализира и на други јавни објекти

енес почнуваме со реализација на еден одличен проект. Се поставуваат фото-волтаици во сите осум основни училишта на територијата на општина Аеродром. Ќе помогнат за зголемена енергетска ефикасност, ќе помогнат и да се снабдуваат со електрична енергија, како и дел од градинките во општина Аеродром.

Имаме намера да продолжиме со реализација на овој проект, да ги опфати сите градинки во иден период, но исто така и на други јавни објекти кои планираме да ги градиме на територија на општина Аеродром, а кои се од капитално значење.

Истовремено, би сакал да ви кажам дека претходната недела потпишавме договор со Европската унија, проект вреден над 800.000 евра во делот на селекција на отпад каде што очекуваме дека Аеродром ќе стане пионер во областа на селекција на отпад и тоа е секако поддржано од страна на Европската унија.

 
Што значи дека, сериозно работиме на реализација на проекти кои што се поврзани со заштита на животната средина, користење на обновливи извори на енергија и во таа насока да ја направиме Аеродром модерна општина како што заслужува да биде.