September 28, 2020 08:38
Живот

Можете ли да го најдете бројот 8 помеѓу сите овие 9-ки?

Можете ли да го најдете бројот 8 помеѓу сите овие 9-ки?

За колку време ќе ја најдете?

Ова е една од потешките задачи кои можат да се најдат на интернет, целта е да се најде бројот 8 низ ова „море“ од 9-ки.