December 7, 2022 22:10
Македонија

Конференција за миграција на работна сила на Западен Балкан

Конференција за миграцијата на работната сила на Западен Балкан ќе се одржи денеска во Скопје во организација на ОЕЦД, а кофинансирана од Европската комисија, Швајцарија и Австрија.

На конференцијата ќе се одржат дисксусии врз основа на извештајот „Трудова миграција на Западен Балкан: Справување со предизвиците и жнеење на придобивките” и публикацијата „Индекс на политики за СМП: Западен Балкан и Турција 2022 година”.

На конференцијата ќе бидат претставени и извештајот и публикацијата проследено со две панел дискусии со учество на носители на политики и одлуки, претставници од приватниот сектор и експерти.