November 29, 2022 05:05
Свет

Касперски: Хакерските напади имаат ист ефект како значителен пад на прометот

Глобалното истражување на Касперски во 1.307 компании во 13 земји, со меѓу еден и 999 вработени, покажува дека кибер инцидентите имаат речиси ист ефект како драматичен пад на прометот.

За тринаесет проценти од испитаниците, малите и средните компании, онлајн нападите претставуваат најголем предизвик. Наодите од истражувањето сугерираат дека како што се зголемува бројот на вработени, така се зголемува и ризикот од кибер инцидент.

Малите и средните претпријатија придонесуваат многу за глобалната економија – според Светската трговска организација, малите и средните претпријатија сочинуваат повеќе од 90 проценти од сите бизниси во светот. Дополнително, поучени од искуството за време на пандемијата, овие компании се особено ранливи на негативните последици од кризите.

Резултатите од истражувањето укажуваат дека инцидентите со кибер безбедноста се вториот најтежок вид на криза, веднаш по драматичниот пад на сообраќајот, но испитаниците од средните компании според бројот на вработени (50 – 999 вработени) ги оцениле двата типа на кризи како подеднакво сложени. Изнајмувањето на канцелариски простор или новите регулативи се на дното на листата на кризи кои се предизвик за малите и средните претпријатија.

Загриженоста не е неоснована, имајќи предвид дека ризикот од кибер инциденти расте паралелно со растот на самата компанија. Малите компании, со еден до осум вработени, имале кибер-инциденти во осум проценти од случаите, додека учеството во поголемите компании (со над 501 вработен) е дури 30 проценти.