October 1, 2022 12:38
Економија

Зоран Петровски е нов генерален директор на АДИНГ АД Скопје

Зоран Петровски дипл.инж.архитект, е новиот Претседател на Управен одбор и генерален директор на АДИНГ АД, Скопје.

Станува збор за првиот и долгогодишен соработник на досегашниот носител на оваа прва функција во компанијата Благоја Дончев, кој воедно е еден од најсикусните кадри на компанијата.

Зоран Петровски на оваа функција доаѓа од долгогодишната позиција на заменик претседател на УО и заменик генерален директор на компанијата, додека паралелно ја врши и функцијата управител на филијалата во Казахстан.

Во годината кога се бележат одлични резултати од работењето, со неговото назначување компанијата цврсто продолжува кон остварување на зацртаните бизнис цели.