December 5, 2021 11:15
Скопје

За Карпош да стане паметна општина со зголемена интеракција со граѓаните!

Карпош да стане паметна општина со зголемена интеракција со граѓаните, е зацртано во програмата на ДФушко Весковски, кандидатор за грдоначалник од СДСМ и колалицијата.
-Нашата политика во наредните четири години е развој на „Паметна општина“ преку дигитализација, односно употреба на ИКТ, што придонесува за зголемување на оперативната ефикасност, споделувањето и разменувањето информации со јавноста и го унапредува квалитетот на општинските јавни услуги и благосостојбата на граѓаните.
Реализацијата на оваа политика вклучува:
-поголема партиципативност на граѓаните во планирањето и креирањето на буџетот на Општината,
-поголема контрола на буџетските трошоци и нивно намалување,
-подобрување на услугите и интеракцијата со граѓаните,
-ефикасно планирање и одржување на инфраструктурата,
-ефикасно и подобро управување и наплата на даноците.