November 30, 2020 11:32
Македонија

Заев: Со статуратните измени, СДСМ како одговорна, државотворна партија поставува нови стандарди на партиско делување

.На 25. Конгрес на СДСМ, кој за првпат се одржа дигитално и голем дел од работата беше достапна за јавноста, направивме чекори напред кон поголема демократизација на партијата:
✅ Претседателот ќе се избира на внатрепартиски, непосредни избори;
✅ Ги унапредуваме позициите на жените и младите во СДСМ и ги зајакнуваме партиските комисии;
✅ Вредностите, програмските принципи и начела на партијата ќе бидат заштитени со Кодекс на однесување на членовите на СДСМ;
✅ Се формира и Форум на пензионери, кој ќе има за цел да ги мотивира нашите највозрасни членови.

https://www.facebook.com/zaevzoran/posts/10159139988082932