December 14, 2019 17:12
Скопје

Ешерихиа коли пронајдена во повеќе бунари, извори и чешми во Скопско

Од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје известуваат дека е пронајдена ешерихија коли и други бактерии во повеќе бунари, извори и чешми во Скопје. Како што информираат од Центарот за управување со кризи водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

Исто така, водата за пиење – каптиран извор – чешма осум чупурчиња – село Чучер Сандево – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Никита – село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Pseudomonas Spp и зголемен број на колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Свети Николе не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број на колиформни бактерии, како и водата од чешма сред село Горњане – општина Чучер Сандево.

Водата за пиење – каптиран извор – стара чешма во село Горњане – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Enterococcus, а водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

Понатаму се додава дека и водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма двор во Свети Илија – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.Водата за пиење – каптиран извор – чешма во двор во Свети Илија – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Pseudomonas aeruginosa.

Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма Сељац – село Бањани – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии, како и водата од чешма до рибник Дуло – село Бањани – општина Чучер Сандево, чешма во Горно Маало – село Мирковци – општина Чучер Сандево. Водата за пиење – каптиран извор – чешма сред село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

Бактерии се пронајдени и во водата за пиење – каптиран извор – селска чешма долна во село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.Водата за пиење – каптиран извор – чешма – село Мирковци – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии и зголемен вкупен број на колонии на 37 степени целзиусови.Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Глуво – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

„Водата за пиење – бушен бунар – чешма во двор – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.
Водата за пиење – каптиран извор – јавна чешма сред село Побожје – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии. Водата за пиење – каптиран извор – чешма во Горно Маало – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli. Водата за пиење – каптиран извор – чешма Попова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

Водата за пиење – каптиран извор – чешма Усова – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.Водата од чешма во црква – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli. Водата од чешма во црква Свети Архангел – село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

Водата за пиење од јавна чешма во дол – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli. Водата за пиење од чешма сред село Кучевиште – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии. Водата за пиење од јавна чешма во дол – село Бразда – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии, како и од копан бунар –двор – село Кучевишка Бара – општина Чучер Сандево.Неиправна е и водата за пиење – каптиран извор – кај Чамите – село Боговиње – општина Чучер Сандево не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии“, се наведува во соопштението.

Од ЦЈЗ-Прилеп известуваат дека бактериолошки и физичкохемиски се неисправни водите за пиење во следните населени места: Л.В.с.Сланско–двор, с.Модриште-продавница, с.Самоков – продавница, ОУ село Д.Манастирец, село Манастирец-продавница, с.Пласница-продавница, ОУ с.Пласница, с.Преглово-здравствена станица. Додека само бактериолошки се неисправни водите од Регионалниот водовод с.Лисичани – двор и ОУ „Б.Миладиновци“, село Самоков.

Нови вести

Администрацијата на Општина Кисела Вода го исчисти сметот на својата територија

Igor

Голема акција за чистење на Скопје, oтстранети импровизираните објекти од кејот на Вардар

Valentina

Заев: Со реконструкција на Пластичарската улица граѓаните ќе добијат модерно сообраќајно решение и поголема ефикасност на градскиот сообраќај

zane