Свет

ЕСЧП: Задолжителната вакцинација е неопходна во едно демократско општество

 Европскиот суд за човекови права (ЕКЧП), до кој се обратија родители на деца одбиени од училиштата и казнети заради нивното невакцинирање со деветте задолжителни вакцинации во Чешка, пресуди дека „задолжителната вакцинација е неопходна во демократското општество”, јави дописникот на МИА.

Во пресуда на Големиот совет 1, донесена денес во случајот Вавчичка и други против. Чешка (апликација бр. 477621/13 и уште пет други пријави) Европскиот суд за човекови права, со мнозинство гласови (шеснаесет гласови наспроти еден), утврди дека: Нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од Европската конвенција за човекови права.

Имено, во Чешка постои општа законска обврска да се вакцинираат деца против девет болести добро познати на медицината. Сепак, усогласеноста со оваа обврска не може да се наметне физички. Родителите кои не ја почитуваат оваа обврска, без валидна причина, може да бидат казнети со парична казна, а невакцинираните деца не се прифаќаат во училиштата (се прави исклучок за оние кои не можат да се вакцинираат од здравствени причини).

Во конкретниот случај, првиот жалител е казнет затоа што не ги вакцинирал неговите две деца, а другите апликанти не биле примени во училиште од слични причини.

Судот од Стразбур, потсетува дека, според својата судска пракса, задолжителната вакцинација, како присилна медицинска интервенција, претставува мешање во остварувањето на правото на почитување на приватниот живот.

Тој, понатаму признава дека политиката за имунизација ги следи легитимните цели на заштита на здравјето, како и на правата на другите, со тоа што ги штити и оние кои ги примаат ваквите вакцини и оние за кои не може да се вакцинираат од медицински причини и затоа зависат од колективни имунитет за заштита од сериозни заразни болести за кои станува збор. Државата во овој случај, ужива голема маргина на проценка.

Исто така ЕСЧП, забележува дека во Чешката Република обврската за вакцинирање е силно поддржана од надлежните медицински органи и дека тоа претставува одговор на националните власти на огромната социјална потреба за заштита на индивидуалното и јавното здравје од предметните болести и да се избегне секој тренд на опаѓање на стапките на детска имунизација.

Пресудата на Судот од Стразбур, исто така потсетува дека најдобриот интерес за децата мора да преовладува во сите одлуки што ги засегаат. Целта на имунизацијата треба да биде да се осигури дека сите деца се заштитени од сериозни болести преку вакцинација или групен имунитет. Затоа, Судот забележува дека здравствената политика на чешката држава е во согласност со најдобрите интереси на децата, што е во центарот на нејзиното внимание.

Понатаму, Судот забележува дека обврската за вакцинација се однесува на девет болести против кои вакцинацијата се смета за безбедна и ефикасна од научната заедница, која ја донесува истата одлука за десеттата вакцинација, спроведена на деца со специфични медицински индикации.

Потоа се разгледува прашањето за пропорционалност. Од општа гледна точка, тој го зема предвид обемот и содржината на обврската за вакцинација, предвидените исклучоци и достапните процедурални гаранции. Понатаму, забележува дека споровите во врска со институционалните аспекти, системот на сила во Република Чешка, ја има ефикасноста и безбедноста на наведените вакцини.

Свртувајќи се поконкретно на овој случај, тој забележува дека административната парична казна изречена на г. Вавчичка не била преголема; и дека, иако одбивањето на децата подносители да посетуваат училиште за нив значеше губење на клучна можност да ја развијат својата личност, тоа беше превентивна, а не казнена мерка, чии ефекти беа ограничени во времето, како имунизација, статусот на децата не влијаеше на нивниот прием во основно училиште кога достигнаа задолжителна училишна возраст.

Според тоа, Судот смета дека мерките за кои се жалеле жалителите, оценети во контекст на националниот систем, се во разумна пропорционална врска со легитимните цели што ги спроведува Чешката држава (заштита од болести кои можат да предизвикаат сериозна штета). ризик) преку задолжителна вакцинација.

ЕСЧП исто така појасни дека на крајот прашањето за кое треба да се одлучи не е дали може да се донесе друга политика со помалку прескрипции, како и во другите европски држави. Наместо тоа, требаше да се утврди дали, за да се балансираат засегнатите интереси како и тие, чешките власти останаа во границите на широкиот маргина на проценка што ја уживаа во ова прашање. Со што Судот заклучи дека оспорените мерки се „неопходни во демократско општество”.

Одлуките на Големиот судски совет на ЕСЧП се конечни.

AnimeTV anime tv shows on netflix: Watch Naruto (Dub) Episode 180

AnimeHeaven animeheaven one piece: My Hero Academia 2 (Dub) (https://animeheaven.pro/m/o3La) Episode 25