February 3, 2023 20:39
Македонија

Демократскиот сојуз ја поздравува одлуката на Судот во Грција да регистрира „Центар за Македонски јазик”

Демократскиот сојуз ја поздравува одлуката на Судот во Грција да регистрира невладина организација “Центар за Македонски јазик” (здружение на граѓани), која ќе се грижи за Македонскиот јазик.

Ова е одлука од историско значење и е во фунција за натамошен развој на добрите односи помеѓу Македонија и Грција.