April 9, 2020 07:02
Скопје

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот