November 30, 2020 11:30
Македонија

Во тек се уписите за мастер студии на Меѓународниот балкански универзитет

Третиот уписен рок за програмите на постдипломски (мастер) студии на Меѓународниот балкански универзитет е во тек и ќе трае до 23.10.2020 година. Заинтересираните студенти имаат можност да одберат една од 11-те студиски програми, распределени во 7 факултети и тоа: Факултет за економски и административни науки, Факултет за инженерство, Факултет за комуникации, Факултет за образовни науки, Правен факултет, Факултет за социјални науки и Факултет за уметност и дизајн.

Наставата на постдипломските студии на МБУ се одвива целосно на англиски јазик, а програмите се во времетраење од една година и секоја носи 60 ЕКТС кредити. Сите кандидати потребно е да имаат завршен четиригодишен прв циклус студии, со освоени 240 ЕКТС кредити и да имаат солидно познавање на англискиот јазик.

Меѓународниот балкански универзитет нуди можност за плаќање на школарината до 4 рати. Школарината за жителите на балканските земји изнесува 1000 евра по семестар, а за студентите кои дипломирале на МБУ истата изнесува 750 евра по семестар.

Аплицирањето се врши онлајн на ibu.edu.mk/masters, каде може да се најдат и дополнителни детали и информации за потребната документација и услови.

Проверете зошто Меѓународниот балкански универзитет е универзитет за најдобрите студенти!