October 26, 2020 02:17
Балкан

Босна и Херцеговина доби нов град

Со нацрт-законот за градот Дервента, за кој се расправа во Националното собрание на Република Српска, се дефинира дека општината добива статус на град, рече министерката за администрација и локална самоуправа на овој ентитет, Сенка Јујиќ.

Објаснувајќи го овој предлог закон во Националното собрание на Република Српска, Јујиќ потсети дека општина Дервента во 2019 година, врз основа на одлуката на општинското собрание, ја покрена постапката за доделување статус на град со доставување на оваа одлука до Владата на Република Српска.

Таа додаде дека, заедно со оваа одлука на општинското собрание, е доставена студија за оправданоста на барањето за стекнување статус на град, која содржи историски претпоставки, географска положба, природни ресурси, демографски, социјален и економски развој, вработување и деловно работење во 2018 година, регионална интеграција и буџет.

Според неа, Дервента е развиена општина која има социјален, економски, фискален и административен потенцијал, можност за градење, развој и одржување на инфраструктурата.Таа потсети дека Законот за локална самоуправа предвидува дека град може да се основа со закон во урбана област којашто сочинува единствена географска, социјална, економска, историска и територијална единица со соодветно ниво на развој.

Јујиќ рече дека овој закон пропишува исполнување на услови за добивање статус на град – да има повеќе од 50.000 жители и во последните три години, врз основа на одлуката за утврдување на нивото на развој на единицата за локална самоуправа, да има статус на развиена општина.