November 26, 2022 14:38
Економија

Азески во Еуроникел, па на честито кај Јанчев

Претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија, Бранко Азески, во придружба на Извршниот директор,м-рАнтониПешев, Даниела Михајловска Василевска, менаџер за односи со јавности м-рНенаНиколовска, експертво Комората, ќе реализира работна посета на општина Кавадарци каде ќе се сретне со градоначалникот Митко Јанчев, раководствата на „Еуроникел“ и на Регионалната комора на СКСМ во Кавадарци.

Посетата, Азески ќе ја искористи да му го честита новиот мандат на градоначалникот Јанчев, долгогодишен претседател на Регионалната комора во Кавадарци, а на средбата ќе се дискутира за врвнитеприоритетиодзначењезабизнисот кој ги дефинира Комората како што се:децентрализацијатакакоосновенпредусловзалокаленекономскиразвој, гасификацијата, патнатаинфраструктура, урбанизацијата, дуалнотообразование.Закавадаречкиотрегион,вокојдоминираметалургијатаиземјоделско-прехранбениотсектор,непомалкуе важнапограничнатасоработкакакомоделнапоттикнувањенасеријаинвестицискипроцесиитрансферназнаење. Еуроникеле 3-та на листата на топ 100 извозници во 2020-та година, со реализиран извоз од 182 милиони евра и остварени приходи од 188 милиони евра, која произведува висококвалитетен никел во форма на фероникел за употреба во индустријата за производство на нерѓосувачки челик и има над 1000 вработени. Како еден од најголемите работодавачи во државата,со преку 1000 домашниистотицимеѓународникомпании во ланецот на снабдување, има значаен придонес во извозната структура на економијата на земјата. Докажана и истакната членка на Стопанската комора на Северна Македонија.